Genel Madde 2 – Bu Esaslar Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılanlar ile Sandık üyeleri ve çalışanlarına uygulanır. Bir yılını dolduran ve fondan ayrılmak isteyenler son yılın kâr payını alabilmek için, içinde bulunulan yılın mali bilânçosunun çıkartılmasını beklemek zorundadırlar. Ancak, bu…

© 2017 Agrokenya.org

Follow us: