Kurumsal İnternet Genel Bilgilendirmeler Bakanlık, yaptığı bir tespit veya denetim sonucundamevzuata aykırılığı belirlemesi durumunda fiilin önem ve mahiyetine göreyukarıdaki tedbir ve tasarruflardan bir veya birkaçını uygulamaya koyabilir veyasal takip gerektiren durumları derhal ilgili mercilere bildirir. Çıkaracağımız kanunun hayırlı, uğurlu olmasınıdiliyorum; ama, çiftçimizin sorununa çözüm getireceğine de inanmıyorum. Değerli arkadaşlar, getirilen bu tasarı, çiftçiler içinönemli bir…

© 2017 Agrokenya.org

Follow us: